Home Burundi Map with 17 Provinces Burundi_Political_Map

Burundi_Political_Map

Burundi map labeled with cities

Burundi political map labeled with major political provinces, Gitega, Kirundo, Muyinga, and Ngozi.

Burundi_Outline_Map