Jiangxi-Map

Province of Jiangxi map with outline and cities labeled on the Jiangxi maps PowerPoint templates

Jiangxi outline map labeled with capital and major cities, Nanchang, Jingdezhen, Yingtan, Ganzhou and Pingxiang.

Jiangxi-Map-2