Burundi_Outline_Map

Burundi map labeled with cities

Burundi outline map labeled with capital and major cities, Bujumbura, Muyinga, Ruyigi, Gitega, and Ngozi.

Burundi_Political_Map